Hoe kan ik je helpen?

compilatie lezingen

 

 

Herken jij je in één van onderstaande situaties? Dan kan ik je van dienst zijn

  • Je bent werkzoekende of werknemer

Je zoekt een baan, bent hoogopgeleid en hebt een psychische aandoening. Je durft niet te solliciteren. Of: Je bent uitgevallen met psychische klachten. Je bent doodsbenauwd weer aan de slag te moeten.

“Wie zit er op mij te wachten?” ‘Een betaalde baan is niet  voor me weggelegd” ”Ze nemen me toch niet aan” ”Ik kan een reguliere baan niet aan”

Herken je deze gedachten?  Lees hier verder.

  • Je bent werkgever

Je hebt als werkgever straks te maken  met hoogopgeleide werknemers met een psychische aandoening. Hoe moet je je opstellen in sollicitaties en op de werkvloer?

Werkgevers geven aan het lastig te  vinden of zich ongemakkelijk te voelen bij sollicitatie gesprekken, bij uitval, re-integratiegesprekken met werknemers met een psychische aandoening.

Lees hier verder.

  • Je werkt bij de overheid

Je werkt bij een gemeente. 37% van de mensen met een WIA of WAO of Wajong uitkering heeft een psychische aandoening. 25% van de mensen in een bijstandsuitkering heeft een psychische aandoening. Hoe krijg je deze mensen aan het werk?

Daarnaast: Je signaleert problemen in de wijk. Mensen met een psychische aandoening moeten steeds langer thuis blijven wonen en kunnen minder vaak of minder lang een beroep op een verblijf in een psychiatrische instelling. Men raakt in een isolement of eerder verward.  

Herkenbaar? Lees hier verder

 

  • Je werkt in een GGZ instelling

Je moet als instelling straks gaan werken volgens de officiële zorgstandaarden van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Daar zie je tegenop. Je merkt weerstand in de organisatie: ”Weer een papieren tijger”, ”Wat is de meerwaarde?

Ik ben ambassadeur van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Ik kom graag presentaties binnen de instelling geven om misvattingen (”weer een papieren tijger”, ”wat is de meerwaarde?) over de standaarden weg te ruimen.

Ook help ik je graag om de zorgstandaarden in te laten voegen en met weerstand om te gaan.

Je werkt in een GGZ instellingen en de inzet van ervaringsdeskundigen en herstelgericht werken komt niet van de grond

Als inzet van ervaringsdeskundigen, en werken vanuit een herstelgerichte visie niet goed van de grond komt kan onbewust stigma onder hulpverleners een rol spelen. Meer dan 50% van de cliënten geeft aan zich door  hun hulpverleners negatief bejegend te voelen. Lees hier verder.

Vermelding en prijzen

Voor mijn maatschappelijke inzet en werk ontving ik een eervolle vermelding van de minister-president en won ik een ondernemersprijs. Klik hier verder

Aanbevelingen

Op mijn Linkedin staan aanbevelingen.

Wil je meer infomatie? Neem vrijblijvend contact op voor een gratis gesprek

Blijf via mijn nieuwsbrief op de hoogte van mijn blogs