Spreker en dagvoorzitter

Worstel jij als werkgever met de krapte op de arbeidsmarkt, of ben je op zoek naar de allerbeste kandidaat?

Wat doe jij  als de werknemer in spé een psychische aandoening heeft? Denk bijvoorbeeld aan iemand met  ADHD,  autisme, depressie, angststoornis, bipolaire stoornis  of een persoonlijkheidsstoornis zoals narcisme?

Diversiteit & Inclusie:

Medewerkers met psychische aandoening? Ho maar!

Steeds meer bedrijven besteden aandacht aan Diversiteit en Inclusie (D&I). Een divers en inclusief team  leidt tot betere bedrijfsresultaten.  Maar als het gaat om mensen met een psychische aandoening, dan zijn juist zij ondervertegenwoordigd. Werkgevers zien het niet zitten om hen aan te nemen. Of ze werken er al, en verbergen uit angst voor stigma hun psychische aandoening, waardoor ze juist door die angst uitvallen.  Terwijl ze met kleine aanpassingen prima kunnen werken.

Waar gaat het nu mis?

‘’Gestoorde gek, zwak, incompetent: het stigma op mensen met een psychische aandoening is groot. Werkgevers nemen nog liever een gehandicapte werknemer in een rolstoel aan. Maar denk maar niet dat het krijgen van psychische klachten jou niet overkomt of dat het een vloek is voor het leven. Bijna de helft van de Nederlanders krijgt er zelf ooit mee te maken. In de meeste gevallen herstellen ze. Ze hebben een topbaan in het bedrijfsleven of in maatschappelijke posities met aanzien.  Maar niemand praat erover uit angst voor stigma en vooroordelen. Dus denken we: ze bestaan niet.

Waar wil je naar toe?

Je vindt Diversiteit & Inclusie heel belangrijk en richt je op allerlei vormen daarvan zoals bijvoorbeeld Neurodiversiteit. Dat betekent: je ziet medewerkers met een psychische aandoening niet als wandelende medische ziektebeelden, maar als mensen met talenten die met kleine aanpassingen het beste uit zichzelf halen. Dát is jouw visie als het gaat om Diversiteit en Inclusie van medewerkers met een psychische kwetsbaarheid.

Hoe doe je dat?

Zorg voor openheid en bespreekbaarheid over je psychische gezondheid op de werkvloer. Werknemers durven dan aan te geven wanneer het minder goed gaat met ze, of wat ze nodig hebben om goed te functioneren. Hiermee voorkom je langdurig ziekteverzuim. En je krijgt ervoor terug dat werknemers beter presteren en tevreden zijn.

Een Neurodiversiteitsnetwerk van ervaringsdeskundige medewerkers die als ambassadeur optreden helpt daarbij.

Waarom is dat nu belangrijk?

Stigma op de werkvloer leidt tot verminderde productiviteit of onnodig lang ziekteverzuim. Dat kost bakken vol geld. Daarnaast loop je door je eigen vooroordelen goede kandidaten mis, terwijl je moeilijk vervulbare vacatures hebt. Of je verliest je beste medewerkers als je je niet inzet voor openheid en bespreekbaarheid op de werkvloer.

 

Waarom Anita Hubner als spreker of dagvoorzitter?

“Jij zult nooit herstellen van je psychose’’, dat zei de psychiater tegen haar in 1995. Maar tegen alle verwachtingen in studeerde ze af als psycholoog aan de universiteit.  Jarenlang werkte ze in de geestelijke gezondheidszorg. Haar persoonlijke ervaring met vooroordelen vanwege haar psychische kwetsbaarheid maakt dat ze gedreven is om het stigma te doorbreken.

Nu is Anita een veelgevraagd spreker en dagvoorzitter op congressen in binnen- en buitenland, beleidsadviseur en auteur van het boek ‘’Vertel ik het wel of vertel ik niet? Omgaan met het stigma op psychische aandoeningen’’.  Ze is het levende bewijs dat je prima kan functioneren met een psychische aandoening.

Anita Hubner is de Nederlandse Queen op het gebied van Neurodiversiteit

Anita sprak bij Tedx Amsterdam Women . Zij werd genomineerd als ambitieuze en inspirerende vrouw voor de VIVA 400 Award in de categorie Wereldverbeteraars. Toen premier Mark Rutte gasthoofdredacteur was van het tijdschrift Margriet liet hij Anita interviewen, omdat hij haar als voorbeeld ziet van iemand met grote maatschappelijke inzet. Aanleiding was hun ontmoeting op een congres georganiseerd door het ministerie van VWS.

Anita wordt regelmatig in de landelijke media benaderd op het onderwerp stigma en Neurodiversiteit. Zie haar interviews voor:  BNR Nieuwsradio, Financieel Dagblad, Intermediair, de Volkskrant, Nu.nl, LINDA.meiden.nl, SBS6 5UUR show, Trouw, radio NPO1, Linda.nl en RTL Nieuws.

Lezingen, webinars,  trainingen en workshops

‘’Vertel ik het wel of vertel ik het niet? Hoe ga ik om  met het stigma op psychische aandoeningen?’’

Anita biedt lezingen, webinars, trainingen en workshops die gebaseerd zijn op haar boek. Deelnemers die worstelen met het dilemma ‘’Vertel ik het wel of vertel ik het niet?’’ weten na afloop hoe ze de afweging kunnen maken of ze het wel of niet vertellen. Ook werkgevers of behandelaren krijgen nieuwe inzichten. Stigma is een onbesproken probleem bij re-integratie of in de behandeling.  Na afloop weten ze welke vragen ze moeten stellen en weten hoe ze hun medewerkers of cliënten beter kunnen begeleiden. 

Anita spreekt voor een divers publiek en biedt maatwerk. Naast opdrachten voor het bedrijfsleven waar Neurodiversiteit op de kaart wordt gezet, spreekt ze voor patiëntverenigingen, studenten, beleidsmedewerkers bij ministeries, HR-managers, arbo-artsen, medewerkers bij UWV of gemeente,  politieacademie, en op congressen voor geaccrediteerde nascholing voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg (psychiaters, psychologen, verpleegkundigen).

Neurodiversity Talkshow

”Vertel ik het wel of vertel ik het niet?” in een corporate omgeving

Kun je wel eerlijk, open en trots zijn in een corporate omgeving met een psychische kwetsbaarheid? Anita Hubner gaat hierover in gesprek met Saskia Schepers, projectmanager Neurodiversity. Zij werkt bij een grote bank. Na dit interview

1. Heb je een beter beeld van dit probleem op de werkvloer

2. Kun je als werkgever beter omgaan met werknemers met een psychische kwetsbaarheid

3. Weet jij als werknemer hoe je – met je beperkingen – toch goed kan functioneren

4. En dan weet je hoe we met elkaar kunnen zorgen voor meer openheid en diversiteit op de werkvloer

Foto Esther van Putten

Wil je mij boeken als spreker of dagvoorzitter, of voor een workshop ‘Vertel ik het wel of vertel ik het niet?’

Klik hier voor meer informatie