Voor journalisten

Persexemplaar boek

Ben je journalist of redacteur en wil je mij interviewen? Je kunt een persexemplaar aanvragen van mijn boek via mijn uitgever bij de marketeer Psychologie & Psychiatrie. Klik hier voor meer informatie.

Feiten en cijfers over stigma

Voor je artikel zijn soms ook feiten en cijfers nodig. Ik noem hieronder uit mijn boek een aantal feiten en cijfers. Voor de precieze bronvermelding en uitgebreidere theoretische achtergrond over stigma verwijs ik naar mijn boek. Voor vragen over de inhoud van vermeld onderzoek, verwijs ik naar de onderzoeker.

Hoeveel mensen in Nederland krijgen een psychische aandoening?

 • Bijna de helft (43,5%) van alle mensen in Nederland krijgt ooit in zijn leven te maken met een psychische aandoening.
 • Jaarlijks heeft bijna een vijfde van de volwassenen (ongeveer 1.896.700 personen) een psychische stoornis. Vaak zijn deze psychische problemen van voorbijgaande aard, en met de juiste behandeling gaan ze soms vanzelf over.
 • Bij een klein deel van de mensen met psychische aandoeningen zijn de problemen langduriger, meer complex van aard, en oorzaak van veel bijkomende problemen in het dagelijks leven. Het gaat naar schatting om een groep van 281.000 personen (1,7% van de bevolking).

Kwetsende ervaringen met stigma en vooroordelen

 • Van alle mensen met een psychische aandoening vindt 72% dat de maatschappij weinig tolerant is
 • Zeven van de tien mensen met een psychische aandoening ervaren vooroordelen of discriminatie
 • Ruim zes op de tien Nederlanders onderschatten de omvang en de ernst van psychische aandoeningen.

Arbeidsmarkt

 • Minder dan een op de vijf mensen met ernstige psychische aandoeningen heeft een betaalde baan. Daarvan heeft 14% een reguliere baan en 4% werkt bij een sociale werkvoorziening. De rest werkt als zelfstandige.
 • Mensen met ernstige psychische klachten die werken, hebben vaak een parttime baan of werk onder hun opleidingsniveau.
 • Bijna een derde (29%) van de mensen met ernstige psychische aandoeningen zonder baan wil wel graag werken. Van de jongeren tot 35 jaar wil zelfs twee derde aan het werk.

Live TV interview bij SBS6 5uur Show interview met Roos Schlikker

Openheid bij de sollicitatie kan leiden tot afwijzing

Kim Jansens bevroeg 670 leidinggevenden in alle Nederlandse sectoren of ze werknemers met een psychische aandoening zouden aannemen.

 • Uit haar onderzoek *) blijkt dat een meerderheid (64%) terughoudend staat tegenover het aannemen van sollicitanten met psychische gezondheidsproblemen.
 • Daarnaast zou één op de drie leidinggevenden een werknemer die ooit psychische problemen heeft gehad niet snel aannemen.
 • Ook als die problemen niet meer spelen.
 • Het gros (64%) van een representatieve groep leidinggevenden (670) in alle Nederlandse sectoren heeft bedenkingen bij het in dienst nemen van een ​​sollicitant met psychische problemen.
 • En dat terwijl slechts 7% van de managers negatieve en 52% positieve persoonlijke ervaringen heeft met dergelijke medewerkers.
 • Nog altijd 30% van de ondervraagde managers is terughoudend om ​​sollicitanten, waarvan bekend is dat ze ooit psychische problemen hebben gehad, in dienst te nemen. Dat betekent dat zelfs na herstel het stigma aan hen blijft kleven, wat kan leiden tot arbeidsdiscriminatie.
 • 91% van de managers heeft zorgen over (het aannemen van) werknemers met psychische problemen. Zo weten ze niet hoe ze de werknemer moeten helpen (39%), hoe ze met de werknemer moeten omgaan (19%) en vragen zij zich af wat de mogelijke negatieve invloed is op de werksfeer (40%).

*) Bron:

Janssens, K. M. E., van Weeghel, J., Dewa, C., Henderson, C., Mathijssen, J. J. P., Joosen, M. C. W., & Brouwers, E. P. M. (2021). Line managers’ hiring intentions regarding people with mental health problems: A cross-sectional study on workplace stigma. Occupational and Environmental Medicine. https://doi.org/10.1136/oemed-2020-106955