Werkgever

Je hebt als werkgever straks te maken  met hoogopgeleide werknemers met een psychische aandoening. Die kans is groter als de Quotumwet wordt doorgevoerd, waarbij je verplicht wordt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Hoe moet je je opstellen in sollicitaties en op de werkvloer?

De overheid stimuleert (cq verplicht) werkgevers mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Ook werken met een chronische aandoening of beperking is steeds langer mogelijk.

In het kader van aannemen van mensen met een beperking, blijkt uit onderzoek dat werkgevers maar ook collega’s op de werkvloer liever niet iemand met een psychische aandoening aannemen. Vooroordelen over de aandoening, angst voor continue ziekte-uitval, hoge kosten spelen daarbij een rol. En wat als een van je medewerkers of collega’s uitvalt met psychische klachten?

Vroeg of laat krijg je als werkgever te maken met iemand met een psychische aandoening. Hetzij in je huidige personeelsbestand, hetzij straks in het werven van nieuw personeel. Zeker als straks de Quotumwet in werking treedt waarbij werkgevers verplicht zijn mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dient te nemen. Tussen de 25-37% uit deze groep heeft een psychische aandoening.

Werkgevers geven aan het lastig te  vinden of zich ongemakkelijk te voelen bij  sollicitatie gesprekken, bij uitval, re-integratiegesprekken met werknemers met een psychische aandoening.

Ik bied praktische handvatten hoe je sollicitatiegesprekken aangaat met iemand met een psychische aandoening, een re-integratie gesprek voert en hoe je met alle collega’s en werknemers een inclusieve werkomgeving vormt.

Wil je meer informatie? Neem vrijblijvend contact op voor een gratis gesprek

Advertenties