Overheid

Je werkt bij een gemeente. 37% van de mensen met een WIA of WAO of Wajong uitkering heeft een psychische aandoening. 25% van de mensen in een bijstandsuitkering heeft een psychische aandoening. Hoe krijg je deze mensen aan het werk?

Daarnaast: je signaleert problemen in de wijk. Mensen met een psychische aandoening moeten steeds langer thuis blijven wonen en kunnen minder vaak of minder lang een beroep op een verblijf in een psychiatrische instelling. Dat is niet voor iedereen gemakkelijk. Men raakt in een isolement of eerder verward.  Dit kan tot spanningen in de buurt leiden. Hoe krijg je verbinding? Hoe voorkom je erger?

Ik zet in op gelijktijdig aanpakken en afstemmen van beleid op werk, uitkering en zorg. Wanneer iemand weer in een baan werkt heeft dit aantoonbare positieve effecten op de eigen gezondheid en welbevinden, maar ook op de beeldvorming door anderen.

Daarnaast geef ik adviezen over effectieve strategieën in het doorbreken van stigma: goede informatie, rolmodellen, direct contact tussen mensen met en zonder psychische aandoeningen in kleinschalige activiteiten werken het beste.

Wil je meer informatie? Neem vrijblijvend contact op voor een gratis gesprek