Opdrachtgevers

Lezingen op congressen in binnen- en buitenland

Mental Health Europe, Boekarest, Roemenië

GGZ Nederland, brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, Brussel, België

Ministerie van Volksgezondheid en Ministerie van Sociale Zaken: Masterclass Armoede en psychische problemen

Ministerie van Volksgezondheid (VWS)

Ministerie van Sociale Zaken (SZW)

Arkin, instelling voor geestelijke gezondheidszorg

Lemion, postacademische bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg

Medilex, organiseert jaarlijks 60 tot 70 geaccrediteerde studiedagen voor zorg en welzijn en detentie en gemeente

Stichting Kwaliteit in de Basis GGZ

 

Beleidsadvies

College voor de Rechten van de Mens, VN Verdrag Handicap

Onderzoeksraad voor Veiligheid

 

Verzorgen van trainingen

Trimbos International (Moldavië)

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)