Individuele coaching

Ik werk aan de hand van het stappenplan van mijn boek “Vertel ik het wel of vertel ik het niet? Omgaan met het stigma op psychische aandoeningen”.

Dit doe ik aan de hand van 5 sessies van anderhalf uur. Deze plannen we in gezamenlijk overleg in. Bijvoorbeeld om de twee of drie weken. De ervaring leert dat bij individuele coaching juist de tijd tussen de sessies het meest waardevol is. Want dan ontstaan inzichten. 
Drie sessies hangen samen met drie stappen uit mijn boek  en deze doen we online (via MS Teams).

De stappen zijn

1. Voor- en nadelen van openheid afwegen

2. Aan wie vertel je het? Hoe leer je negatieve reacties incasseren?

3. Je verhaal op een betekenisvolle manier vertellen

De overige twee sessies zijn inhoudelijk in overleg. We kunnen een aparte sessie aan zelfstigma wijden.
Of de twee sessies als follow up inplannen. Bijvoorbeeld: Zijn er situaties geweest met betrekking openheid geven? Hoe is dat gegaan?
Die twee sessies kunnen we  later in de tijd inplannen, bijvoorbeeld twee maanden later. In overleg kunnen we de follow up als wandelsessies doen in Amsterdam (bijvoorbeeld Vondelpark of Amsterdamse Bos). 

Kosten individueel traject voor particulieren

De kosten voor het traject zoals hierboven beschreven bedragen €750,- voor alle vijf sessies. Dit is inclusief mijn boek met persoonlijke boodschap.

De sessies duren 90 minuten waarvan drie online. De inhoud en vorm van de follow up sessies zijn in overleg (bijvoorbeeld twee wandelsessies in Amsterdam).

Kosten individueel traject op kosten van werkgever of B2B

Indien je traject via je werkgever of B2B in rekening kan worden gebracht, bedraagt het zakelijk tarief

€ 895,-

In 2021 zijn mijn diensten vrijgesteld van BTW