GGZ Totaal

“Anita Hubner sluit af met haar eigen verhaal. Mooi om dat op het einde te doen om ook daarmee duidelijk te maken dat de lezer met zijn of haar worsteling met het stigma van een psychische aandoening centraal staat met volop ruimte een eigen besluit te nemen in alles wat je overweegt en doet. “Vertel ik het wel of vertel ik het niet” is een zeer bruikbaar boekje dat inzicht geeft én je ondersteunt in het zoeken naar je eigen weg.” – Johan Atsma op GGZtotaal

Klik hier om de recensie verder te lezen.