GGZ instelling

  • Je werkt in een GGZ instelling

Je moet als instelling straks gaan werken volgens de officiële zorgstandaarden van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Daar zie je tegenop. Je merkt weerstand in de organisatie: ”Weer een papieren tijger”, ”Wat is de meerwaarde?

Ik ben ambassadeur van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.

Ik kom graag presentaties binnen de instelling geven om misvattingen (”weer een papieren tijger”, ”wat is de meerwaarde?) over de standaarden weg te ruimen.

Ook help ik je graag om de zorgstandaarden in te laten voegen en met weerstand om te gaan.

Kwaliteitsontwikkeling GGZ

 

  • Je werkt in een GGZ instellingen en de inzet van ervaringsdeskundigen en herstelgericht werken komt niet van de grond

Als inzet van ervaringsdeskundigen, en werken vanuit een herstelgerichte visie niet goed van de grond komt kan onbewust stigma onder hulpverleners een rol spelen. Meer dan 50% van de cliënten geeft aan zich door  hun hulpverleners negatief bejegend te voelen.

Oorzaken: Hulpverleners zijn vaak traditioneel geschoold (gericht op ziektebeeld, niet op herstel), en zien veelal patiënten alleen in crisis (hetgeen hun beeld vertekent over de herstelmogelijkheden). Daarnaast gaat de aandacht vaak uit naar de psychische aandoening. En niet naar het leren omgaan met zelfstigma  en vooroordelen op de ziekte hetgeen een extra last is op de ziekte.

Ik bied handvatten aan hulpverleners in het doorbreken van stigma zodat patiënten meer zelfvertrouwen ervaren, en beter weerbaar zijn tegen vooroordelen.

Wil je meer informatie? Neem vrijblijvend contact op voor een gratis gesprek