Advies

 

Ik zet mij met hart en ziel in voor het terugdringen van stigma binnen de GGZ en de maatschappij. Visie zet ik om in plannen en concrete resultaten. Daadkracht, georganiseerd, en doelgericht werken is waar ik om bekend sta. Mijn kracht is het goed kunnen omgaan met diverse mensen: patiënten, behandelaren, Raad van Bestuur en politici. Goed luisteren, tegengestelde partijen verbinden, overtuigingskracht en oplossingsgericht werken zijn mijn kwaliteiten.

Als zelfstandig beleidsadviseur adviseer ik overheid, ggz-instellingen en bedrijfsleven vanuit ‘met de poten in de klei’ werkervaring naar praktisch, te realiseren beleid.

Adviesprojecten

 Lid kerngroep ontwikkeling generieke module ‘Arbeid als Medicijn’
Ik werk mee aan de inhoudelijke ontwikkeling van een generieke module hoe hulpverleners (bijvoorbeeld arbo artsen) mensen met een psychische aandoening in gespreksvoering helpen terug te keren naar het arbeidsproces. Ik werk oa samen met UWV, Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), Samen Sterk zonder Stigma (SSzS), Landelijk Platform GGZ (LPGGZ), Erasmus MC, Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH)

 Overheid en ggz instellingen: Ministerie Binnenlandse Zaken (BZK) – antistigma campagne Amsterdam
Bij Ministerie van BZK heb ik een voorstel ingediend voor een antistigma campagne in Amsterdam.
Dit in navolging van mijn bijdragen aan congressen van twee ministeries, respectievelijk:
• Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ‘Anders Denken over Psychische Aandoeningen’ (10/09/2014)
• Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ‘‘Mensenwerk’ (09/02/2015)

Resultaten:
• BZK heeft het voorstel aangenomen en heeft het per 01/01/2016 ondergebracht bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
• In Amsterdam adviseerde ik bij de opzet van een stedelijk antistigma initiatief waarin ggz instellingen in samenwerking met gemeente Amsterdam activiteiten ontplooien in het doorbreken van vooroordelen op mensen met psychische aandoeningen
• Ik adviseerde ggz instellingen (HVO-Querido, GGzinGeest, Cordaan) over hoe ze stigma binnen de hulpverlening kunnen doorbreken.

Advertenties